Łuck : Z pobytu Pana Prezydenta w Łucku : Wizytacja Arcypasterska

Myśl Karaimska, Tom 2, Numer 2 (1929) s. 41-42
Szymon Szyszman

 

do góry