Karaimi haliccy opiekunowi swemu królowi Janowi III-mu w hołdzie

Myśl Karaimska, Tom 10, Numer 10 (1932-1934) s. 118-120

 

do góry