"Troki, zarys antropogeograficzny", Jan J. Tochtermann, Wilno 1935 : [recenzja]

Myśl Karaimska, Tom 11, Numer 11 (1935-1936) s. 91-92
Ananiasz Zajączkowski , Jan J. Tochtermann (aut. dzieła rec.)

 

do góry