"Ułłu Hazzan, Kołtchałar, krótkie modlitwy karaimskie", Szymon Firkowicz, Wilno 1935 : [recenzja]

Myśl Karaimska, Tom 11, Numer 11 (1935-1936) s. 99
, Szymon Firkowicz (aut. dzieła rec.)

 

do góry