Ułłu Hazzan Sz. Firkowicz wśród wiernych w Poniewieżu z władzami litewskimi na czele

Myśl Karaimska, Tom 11, Numer 11 (1935-1936) s. 116

 

do góry