Przysłowia, powiedzenia i formułki Karaimów trockich : Przyczynek do badań nad karaimską twórczością ludową

Myśl Karaimska, Tom 24, Numer 2 (1945-1947) s. 53-65
Włodzimierz Zajączkowski

 

do góry