Zarządzanie projektami jako szansa i wyzwanie dla administracji publicznej

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 26 (2011) s. 195-206
Grażyna Prawelska-Skrzypek

 

do góry