Efekt końca roku w wydatkachh jednostek samorządu terytorialnego

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 29 (2012) s. 43-56
Sławomir Franek

 

do góry