Mentoring jako czynnik organizacyjnego uczenia się

The Wroclaw School of Banking Research Journal, Tom 30 (2012) s. 127-147
Izabela Marzec, Martyna Wronka

 

do góry