"Kształcenie zawodowe w kontekście Europejskich Ram Kwalifikacji", red. H. Bednarczyk, L. Łopacińska, A. M. Charraud, Radom 2008 : [recenzja]

Problemy Profesjologii, Numer 1 (2009) s. 194-198
Roman Uździcki , Henryk Bednarczyk (aut. dzieła rec.), Ludmiła Łopacińska (aut. dzieła rec.), Anne-Marie Charraud (aut. dzieła rec.)

 

do góry