Rozwój kapitału intelektualnego w mikroprzedsiębiorstwach : bilans doświadczeń

Problemy Profesjologii, Numer 2 (2010) s. 105-115
Iwona Kacak

 

do góry