Wpływ warunków przyrodniczych na kształtowanie się produkcji rolnej w województwie szczecińskim

Przegląd Zachodniopomorski, Tom 7, Numer 1 (1963) s. 55-79
Stanisław Górka-Niwiński, Zygmunt Chudecki

 

do góry