Warszawski fotoplastikon Prusa

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, Tom 20 (2014) s. 293-298
Bolesław Prus, Samuel Sandler, Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska-Kuniczuk
Title of the reviewed work:
W Warszawie : wybór z "Kronik" / Bolesław Prus, wybór i wstęp Samuel Sandler, oprac. Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska-Kuniczuk. - Warszawa 2013

 

do góry