Bezpieczny i elastyczny rynek pracy w Europie - idea koncepcji flexicurity

Problemy Profesjologii, Numer 1 (2012) s. 33-57
Joanna Wyrwa, Alina Piątyszek-Pych

 

do góry