„Zgorszenie postludzkie” - posthumanistyczne definiowanie zgorszenia w obszarze technologii, informacji i relacjach międzygatunkowych

Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia de Cultura, Tom 4 (2012) s. 6-24
Jan Stasieńko

 

do góry