Okoliczności zawarcia umów w Krewie i Wołkowysku, między panami małopolskimi a Jagiełłą, dotyczących warunków jego mariażu z Jadwigą Andegaweńską (1385-1386)

Meritum, Tom 5 (2013) s. 27-41
Joanna Elżbieta Śliczyńska

 

do góry