Kolonizacja Królestwa Prus za panowania Fryderyka Wilhelma I (1713-1740) w świetle wybranych edyktów pruskich

Meritum, Tom 5 (2013) s. 147-166
Rafał Borkowski

 

do góry