Szkoła jezuicka a szkoła renesansowa : regres czy twórcza kontynuacja?

Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie, Tom 8 (2005) s. 191-208
Stanisław Janeczek

 

do góry