"Media Wartości Wychowanie", Marek Ejsmont, Beata Kosmalska, Kraków 2005 : [recenzja]

Studia Paedagogica Ignatiana. Rocznik Wydziału Pedagogicznego Akademii "Ignatianum" w Krakowie, Tom 8 (2005) s. 229-232
Anna Grzebinoga , Marek Ejsmont (aut. dzieła rec.), Beata Kosmalska (aut. dzieła rec.)

 

do góry