"Kwodlibet" = "Quaestiones quodlibetales" II, q. 2, a. 1

Rocznik Tomistyczny, Tom 1 (2012) s. 255-258
Tomasz z Akwinu , Michał Zembrzuski (tł.)

 

do góry