Przeszkoda niemocy płciowej w świetle wykładni kan. 1084 Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku

Studia Prawnoustrojowe, Numer 21 (2013) s. 35-45
Justyna Krzywkowska

 

do góry