Sprawozdanie z III Międzynarodowej Konferencji Romanistycznej "Interes prywatny a interes publiczny w prawie rzymskim : wspłłczesne spostrzeżenia", Kętrzyn, 28-29 maja 2012 r.

Studia Prawnoustrojowe, Numer 21 (2013) s. 209-212
Bronisław Sitek

 

do góry