XX Jubileuszowy Zjazd Katedr Teorii i Filozofii Prawa "Integracja zewnętrzna i wewnętrzna prawoznawstwa:, Łódź, 6-9 września 2012 r.

Studia Prawnoustrojowe, Numer 21 (2013) s. 215-216
Anna Korzeniewska-Lasota, Adam Zienkiewicz

 

do góry