Dobro wspólne podstawą społecznej aktywności hospicjum

Studia Warmińskie, Tom 44/45 (2007/2008) s. 219-229
Leon Szot

 

do góry