Czy polska maryjność jest maryjnością soborową?

Kieleckie Studia Teologiczne, Tom 3 (2004) s. 131-139
Leszek Sztandera

 

do góry