Pierwsza wspólnota wierzących (Dz 2, 42-47; 4, 32-37; 5, 12-16) wzorem Kościoła preewangelizującego

Kieleckie Studia Teologiczne, Tom 3 (2004) s. 173-189
Stanisław Dyk

 

do góry