Jakość jako integralny element składowy bezpieczeństwa

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa, Numer 1 (2015) s. 109-124
Andrzej Kusztelak, Bartosz Spychalski

 

do góry