Pierwotna ocena poznawcza a strategie radzenia sobie młodzieży gimnazjalnej w trudnych sytuacjach społecznych

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Tom 13 (4) (2014) s. 19-29
Dorota Domińska-Werbel

 

do góry