Selected elements of the safety management of air traffic in the Region Flight Information Warsaw

Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Tom 13 (4) (2014) s. 43-52
Daniel Kucharek

 

do góry