Przekład związków frazeologicznych z nominacjami diabła w polskich tłumaczeniach powieści Michaiła Bułhakowa "Mistrz i Małgorzata"

Acta Neophilologica, Tom 14, Numer 2 (2012) s. 159-176
Iwona Anna Ndiaye

 

do góry