Konceptualizacja słowa w poezji Inny Lisnianskiej : (na podstawie cyklu wierszy "Slovo bez omeni")

Acta Neophilologica, Tom 14, Numer 2 (2012) s. 177-184
Ewa Nikadem-Malinowska

 

do góry