Polisemy i homonimy we współczesnym żargonie rosyjskim (nominacje określające miłość, erotykę, seks i narkotyki)

Acta Neophilologica, Tom 14, Numer 1 (2012) s. 105-115
Joanna Nawacka, Monika Piotrowska-Mazurowska

 

do góry