Określenia temporalne oznaczające fazę akcji : (na tle innych wykładników fazowości)

Linguarum Silva, Tom 3 (2014) s. 101-116
Karolina Lisczyk-Kubina

 

do góry