Wprowadzenie alternatywnych i wspomagających metod komunikacji u dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym

Logopedia Silesiana, Tom 1 (2012) s. 140-158
Zuzanna Gryszka-Mędrek

 

do góry