Alternatywne i wspomagające metody komunikacji dziecka z mózgowym porażeniem dziecięcym : scenariusze zajęć

Logopedia Silesiana, Tom 1 (2012) s. 199-205
Zuzanna Gryszka-Mędrek

 

do góry