Z dziejów klęsk elementarnych na Podlasiu w latach 1815-1831

Radzyński Rocznik Humanistyczny, Tom 1 (2001) s. 86-111
Waldemar W. Bednarski

 

do góry