Spleen, nuda, melancholia: czytając "Eugeniusza Oniegina"

Prace Literaturoznawcze, Tom 3 (2015) s. 31-43
Maksymilian Wroniszewski

 

do góry