Duchowość cierpienia wobec wybranych ujęć psychologii

Warszawskie Studia Pastoralne, Tom 15 (2012) s. 133-160
Marek Tatar

 

do góry