Jugosławia 1999, Irak 2003 : obraz wojny w podręcznikach do historii dla szkół ponadgimnazjalnych

Kultura - Media - Teologia, Tom 20 (2015) s. 104-126
Marcin Poletyło

 

do góry