Dialektyka komunikacji: dyskurs i dialog : Viléma Flussera komunikologiczna diagnoza polityki

Kultura - Media - Teologia, Tom 21 (2015) s. 39-51
Przemysław Wiatr

 

do góry