Zjawisko humoru a nowoczesne technologie komunikacyjne : analiza źródeł tworzenia i kanałów przekazu treści humorystycznych

Kultura - Media - Teologia, Tom 22 (2015) s. 33-52
Paweł Ochwat

 

do góry