Z dziejów parafii unickiej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Łykoszynie w świetle wizytacji kościelnych

Kultura - Media - Teologia, Tom 22 (2015) s. 96-123
Janusz Adam Frykowski

 

do góry