Zasady wykonywania kary pozbawienia wolności i tymczasowego aresztowania wobec kobiet w ciąży

Studia Prawnoustrojowe, Numer 10 (2009) s. 189-196
Krystyna Szczechowicz

 

do góry