Sprawozdanie z konferencji "Społeczne źródła i następstwa zabójstw", Warszawa 10 grudnia 2008 roku

Studia Prawnoustrojowe, Numer 10 (2009) s. 231-232
Piotr Chlebowicz, Monika Kotowska

 

do góry