Zasady odpowiedzialności notariusza za fałszowanie aktów notarialnych

Studia Prawnoustrojowe, Numer 3 (2004) s. 5-59
Stanisław Pikulski, Włodzimierz Fijałkowski

 

do góry