Organy samorządowe miast niewydzielonych w świetle ustawy "scaleniowej" z 23 marca 1933 r.

Studia Prawnoustrojowe, Numer 3 (2004) s. 151-160
Edyta Sokalska

 

do góry