Leona Petrażyckiego psychologiczna teoria prawa

Studia Prawnoustrojowe, Numer 3 (2004) s. 193-200
Bożena Kuśmierczyk

 

do góry