"Komentarz do kodeksu karnego", Andrzej Marek, Warszawa 2004 : [recenzja]

Studia Prawnoustrojowe, Numer 3 (2004) s. 236-238
Stanisław Pikulski, Przemysław Palka , Andrzej Marek (aut. dzieła rec.)

 

do góry