Geneza i pierwsze dwa lata działalności Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

Studia Prawnoustrojowe, Numer 3 (2004) s. 249-259
Piotr Majer

 

do góry