Wymierzanie infamii za przestępstwa wojskowe : przyczynek do studiów nad rzymskim procesem karnym

Studia Prawnoustrojowe, Numer 2 (2003) s. 5-13
Bronisław Sitek

 

do góry